Ban đại diện NHCS XH huyện giao ban định kỳ quý I/2018


Ngày 12 tháng 04 năm 2018     

Sáng nay (12/4) đồng chí Lại Trường Sơn- Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện chủ trì cuộc họp giao ban định kỳ quý I/2018.

Đồng chí Lại Trường Sơn - PCT UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp (Thanh Vân)

Quý I/ 2018, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt trên 328 tỷ đồng, tăng 15,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 315 tỷ đồng với trên 12.200 khách hàng, đạt 99,8% kế hoạch. Chất lượng tín dụng qua thống kê, số nợ quá hạn chiếm 0,05% tổng dư nợ.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thảo luận và nêu ra một số khó khăn trong hoạt động tín dụng như: ngoài những món vay đã chuyển nợ quá hạn, vẫn tiềm ẩn nhiều khoản vay có nguy cơ chuyển nợ quá hạn; Nhiều sinh viên ra trường, chưa có việc làm, kinh tế gia đình khó khăn chưa có tiền trả nợ; Một số hộ vay bỏ đi khỏi địa phương không tìm được địa chỉ. Một số xã chưa thực sự quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách, bình xét đối tượng cho vay lỏng lẻo, không đúng đối tượng, chưa kết hợp chặt chẽ với ngân hàng đôn đốc khách hàng trả nợ dẫn đến một số hộ vay vốn cố tình chây ỳ không trả nợ...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lại Trường Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT ngân hàng chính sách xã hội huyện yêu cầu các xã thực hiện tốt việc kiểm tra theo kế hoạch. Kịp thời nắm bắt, phát hiện nợ quá hạn có thể phát sinh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền từ huyện đến xã và các tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn trong việc nâng cao chất lượng tín dụng và hoạt động ủy thác, ủy nhiệm. Giám sát chặt chẽ việc bình xét cho vay theo đúng quy định, hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Lãnh đạo các xã có nợ quá hạn cần kiên quyết xử lý, đặc biệt là những trường hợp cố tình chây ỳ. Hàng tháng, Chủ tịch UBND xã sắp xếp thời gian dự giao ban với Ngân hàng tại phiên giao dịch ở xã để nắm bắt kịp thời hoạt động tín dụng chính sách tại xã, những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, cùng nhau tháo gỡ. Tiếp tục vận động các đối tượng vay nợ quá hạn còn ở nhà trả nợ. Những đối tượng đi khỏi địa phương thì cần nắm bắt thông tin, gửi thông báo đến nơi đang cư trú. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chế độ chính sách mới về các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nguồn vốn vay nước sạch để thực hiện chương trình đưa nước sạch về nông thôn theo chủ trương của Tỉnh.

Thanh Vân

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: