Vũ Thư: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đứng đầu toàn tỉnh


Ngày 13 tháng 03 năm 2018     

Đến hết tháng 2 toàn huyện đã có trên 65.700 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt 95,3% tỷ lệ hộ dân đang sinh sống tại địa phương và là huyện có tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đứng đầu trong tỉnh.

Mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/4/2018 toàn huyện có 100% người dân được sử dụng nước sạch thường xuyên. Theo đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ như: tổ chức thống kê cụ thể các hộ gia đình, số người dân đã sử dụng nước sạch trên địa bàn, chậm nhất đến hết ngày 30/3/2018. Tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe và đăng ký sử dụng nước sạch. Phối hợp với các đơn vị cung cấp nước bảo vệ công trình nước sạch, hệ thống đường ống cấp nước, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp phá hoại công trình nước sạch. Phối kết hợp cùng nhà máy giải quyết những vướng mắc từ các hộ dùng nước ngay từ ban đầu. Các phòng ban liên quan phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý về nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trình UBND huyện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Thông báo công khai kết quả kiểm tra để nhân dân biết. Các đơn vị cấp nước tiếp tục đầu tư nâng cấp các trạm cấp nước, đường ống dẫn nước để đảm bảo việc cấp nước được ổn định, thường xuyên, liên tục. tổ chức lắp đặt đồng hồ nhanh, kịp thời cho các hộ đăng ký lắp đặt mới. Cung cấp sơ đồ hệ thông ống cấp nước để UBND xã, thị trấn công khai cho nhân dân biết và bảo vệ đường ống dẫn nước. 

Thanh Vân

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: